در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

 
كاربران گرامي به اطلاع مي رساند
 
  نرم افزار اتوماسیون اداری  به علت به روز رساني چهارشنبه  مورخ   98/01/21  از ساعت 17 به مدت یک ساعت دچار اختلال می باشد. 

از شکیبایی شما سپاسگزاریم