در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

كاربران گرامي به اطلاع مي رساند
 
باتوجه به محدودیت های دیدگاه نسخه 4، از جمله قابلیت استفاده فقط در مرورگر internet Explorer و انجام  تنظیمات، پس از بررسی های صورت گرفته و باتوجه به امکانات بیشتر نسل جدید نرم افزار دیدگاه (دیدگاه 5) ، از این پس می توانید با مراجعه به آدرس زیر  به صورت موازی از نسخه جدید دیدگاه استفاده نمایید.